Home » Om Buddhist Vihara

Om Buddhist Vihara

Helsingborg Buddhist Vihara är ett healingcenter för fysisk och psykisk hälsa. Grunden för verksamheten bygger på buddhistisk filosofi som Vipassana och Samatha meditation samt traditionella mångtusenåriga asiatiska läror och tekniker. Centret arbetar både vardagar och på helgen för att hjälpa människor till hälsa och för bättre mående och välbefinnande. Vi fokuserar särskilt på det psykiska måendet eftersom det i hög grad påverkar det fysiska tillståndet i kroppen, men även kroppslig terapi integreras. Välmående skapas genom att finna en balans i kroppen, vilket uppnås med tekniker som meditation, yoga, akupunktur, massage och energihealing. 

Centret erbjuder även gruppmeditation dagligen. Att meditera i grupp skapar en väldigt positiv, synergistisk effekt som höjer energinivån hos var och en som deltar. På grund av covidsituationen så är max antalet deltagare begränsat. 

Inititativtagare till Buddhist Vihara healingcenter 

Initiativtagare Bhante Satimanta

Initiativtagare Bhante Satimanta