Home » Om Bhante Satimanta

Om Bhante Satimanta

Inititativtagare till Buddhist Vihara healingcenter 

Initiativtagare Bhante Satimanta
Initiativtagare Bhante Satimanta

Bhante Satimanta blev novis munk 1992 under Most Ven. Dr Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thera (stor chef) och Most Ven. Ampitiye Sri Rahula Maha Thera på Sri Vajiragnana Dharmayatanaya (Bhikkhu Training Center), Maharagama, Sri Lanka.

Bhante började sitt religiösa liv som skogsmunk i Kandy. Senare flyttade han till Colombo för sina studier. Bhante fick sin Upasampada 1997. Under studietiden började han lära sig alternativa terapier som hobby. Han utbildad som akupunktör och energihelare.

För närvarande har han avslutat följande studier:
Royal Pandit Degree, B.A. Examens- och M.A.examen,
Tripitakacharya Degree (lärare i buddhistiska skrifter) med 1: a pris, Doktor i akupunktur- och homeopati-diplom under professor Dr. Sir Anton Jayasooriya vid Medicina Altenativa Open International Univercity. Han har också tränat flera helande metoder inklusive ”Advance Pranic Healing, Pranic psychotherapy and Celtic Energy Healing”.

Uppdrag i Sverige
Bhante ser som sitt uppdrag att vägleda svenska människor i hur man kan leva ett lyckligt och tillfredställande liv genom meditation och buddhism. Meditation lär dig goda mentala metoder som kan hjälpa dig i vardagen. Sverige är känt som ett land med ”Fritt liv, hög skatt och mer självmord”. Svenskarnas friheter och rättigheter har inte gjort dem till allt igenom lyckligare människor. Meditation lugnar effektivt ditt sinne och höjer ditt humör. Det hjälper dig att inse vad som verkligen är viktigt i livet och hjälper dig att identifiera vad som har gått fel i ditt liv. Buddhistisk filosofi och meditation hjälper dig att hitta lugn, tillfredsställelse och riktning i livet. Det kan förvandla ditt liv så att du kan uppnå alla de positiva mål som du har satt dig för. Därför tillhandahåller buddhism lösningar på individuella problem och alla människor behöver lära sig mer om det.

För närvarande bor Bhante Satimanta på Åstorp och reser olika platser i Sverige och håller meditationskurser och retreater och levererar också buddha-budskapet i Europa och han är ordförande för Helsingborgs buddhistförening och kommittémedlem i Mångreligiösa Förening i Helsingborg och stödjer fredsutvecklingen bland alla religiösa grupper i Helsingborg.

Stora frågor i det västerländska samhället
Många vet inte hur de ska hantera stress och depression eftersom de inte har lärt sig att hantera mekanismer för uthållighet. De lider av ständiga panikattacker, oro, ångest och brist på känslor av tillfredsställelse.

Mitt meddelande till dig
Mitt motto är “När du läker ditt sinne, läker du din kropp“. Din mentalitet och känslor påverkar dina inre organ och hela ditt liv. Därför bestämmer din emotionella hälsa din fysiska hälsa. Jag hjälper och guidar människor att uppnå djupa koncentrationsnivåer. När du når djupare nivåer av medvetande genom meditation, kopplar det om din hjärna.
Meditation gör sinnet positivt, och kan förändra eller påverka dina hormoner och frekvensen av hjärnvågor som kallas gamma, beta, alfa, theta och delta. Till exempel minskar det stresshormonet kortisol som är ett åldersaccelererande hormon. Meditation minskar också adrenalinet samtidigt som “glädjehormonerna” serotonin och oxytocin ökar. Serotonin förbättrar ditt humör och ger dig en känsla av välbefinnande, då ökar också DHEA som kallas “långlevnadsmolekylen”, och skapar också GABA vilket gör att du känner dig lugn, ökar endorfiner som gör kroppen “naturligt hög” och man får en upprymd känsla. Det ökar också tillväxthormonet och melatoninet som kallas ”sömnmolekylen”.

Meditation minskar även den högre frekvensen av hjärnvågor till en lägre frekvens vilket resulterar i en ökad förmåga till att få mer tid mellan tankarna. Detta aktiverar olika centra i hjärnan och de långsammare våglängderna gör det möjligt för en person att ha mer tid att vara selektiv för sina tankar. Således kan dessa förändringar i hormonnivåerna och frekvensen av hjärnvågor som skapas under meditation förändra din kropp och därmed ditt liv. Därför när du tränar ditt sinne positivt hjälper det dig att hantera sorg, ilska och resulterar i ett övergripande bättre immunsystem.

Att lära sig att meditera, speciellt hur man utvecklar sin koncentration och sin inre energi ökar ens vibration och självläkning dag för dag. Detta är en fantastisk metod för att hantera din stress, depression och extrema känslighet.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e-magin.se%2Fpaper%2F6h7nk7kc%2Fpaper%2F1%3Ffbclid%3DIwAR3CXvgke65F4H04aExKrVW1-mGzfw9VMmYumP0YBuJO5fTEnyc4MejdmVc%23%2Fpaper%2Fj4mkjfsd%2F1&h=AT3sA0vlIGQfHAEgKjWmQ6Ar7m5ba8hUD9mNn4odDPksFqZAjacECQXxtuE8cluyELqgUTslbXOHeywhpIlmLP-pwow7yi9UiQlwCmEgz9D7sLmtfxIeR0JYyvH4HNHvSDj_eJd9tFQ62qJn0g&tn=-UK-R&c[0]=AT3ne-rR0VjXt5wFWiwRp0xIrD0fEEvt3KevoC3swlFJr0EiUoAwolUIZCyO-JEoNqxN1MJLUPZdbU1v0S1l_7KvrlGNDEUj6Ekt-CcTh9lDGJyAtAEAUqExZkm93RsqtuBuFG9Fznw_karcw2laNVcHX0LtiFiyT0t9fncuxZ6oGZjZpL40lrbuUfdQKhZpbOcrRfmP